About

KALLE KARVINEN
*21.1.1990, Kuopio

Olen Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija ja kuvataiteen maisteri. Käytän teoksissani useita maalaamisen tekniikoita. Teosteni lähtökohtana on halu antaa ääni niille, jotka eivät osaa puhua. Olen kiinnostunut tuomaan esille yhteiskunnallisten ilmiöiden arkisia ilmenemismuotoja. Yritän olla hallitsematta taiteeni kokijan kokemusta teoksesta. Sen sijaan haluan antaa tilaa jokaisen kokijan ainutlaatuiselle kokemusmaailmalle, historialle ja arvoille. Lopulta jokainen luo oman mielikuvan teokseni sanomasta.

I’m a Helsinki based visual artist. In my work I use several painting techniques. My work derives from desire to give voice to those who cannot speak. I’m interested in mundane social phenomena. I try to avoid controlling how the spectator senses and understands my art. Instead, I want to give space to different experiences and values of different perspectives. In the end, everyone creates their own image of the picture I have done.

CV